logo

IceTab1

IceTab1

IceTab1

IceTab1

IceTab2

IceTab2

  • IceTab1

    IceTab1

  • IceTab2

    IceTab2

Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom
v Trnave

 

Limbová 6
P.O. Box 1
917 09 TRNAVA 9

 

Stránkové dni

Pondelok 8:00 - 11:30 12:00 - 15:30
Streda 8:00 - 11:30 12:00 - 16:00
Piatok 8:00 - 11:30 12:00 - 13:00

OBEDOVÁ PRESTÁVKA 11:30 - 12:00

Svetový týždeň povedomia o mikrobiálnej rezistencii

Štvrtok, 19. november 2020 13:20

Leták - Svetový týždeň povedomia o mikrobiálnej rezistencii

 

Odbor bezpečnosti potravín a výživy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) spustil pri príležitosti Svetového týždňa povedomia o mikrobiálnej rezistencii kampaň na sociálnych sieťach (Facebook a Instagram). V rámci kampane zdôrazňuje, že zodpovednosť za zachovanie účinnosti antimikrobiálnych látok má v rukách každý z nás. K rozvážnemu konaniu nabáda spotrebiteľa, ale aj chovateľa hospodárskych zvierat z pohľadu bezpečnosti potravín.

Čítať ďalej...

Žiadosť o poskytnutie súčinnosti ÚVZ SR

Pondelok, 19. októbra 2020 17:00

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky si Vás dovoľuje požiadať o súčinnosť pri distribúcii a vypĺňaní dotazníka zameraného na radónovú problematiku.
Dotazník vypracovali pracovníci Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu so sídlom vo Viedni v rámci projektu RER 9453. Šíri sa online súčasne v cca 20 krajinách Európskeho regiónu MAAE systémom "valiacej sa snehovej gule".
Dotazník môžu vyplniť občania Slovenskej republiky všetkých vekových kategórií, ale do záverečného vyhodnotenia budú zahrnuté len odpovede od občanov vo veku 18-64 rokov a vyhodnotený bude podľa pokynov MAAE.
Žiadosť o poskytnutie súčinnosti ÚVZ SR

Dotazník je k dispozícii online v slovenskom a maďarskom jazyku:
slovenský jazyk: https://steam-sk.limequery.com/272385?newtest=Y&lang=sk
maďarský jazyk: https://steam-sk.limequery.com/272385?newtest=Y&lang=hu