logo

IceTab1

IceTab1

IceTab1

IceTab1

IceTab2

IceTab2

  • IceTab1

    IceTab1

  • IceTab2

    IceTab2

Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom
v Trnave

 

Ulica Limbová 6053/6
917 02 Trnava

 

Stránkové dni

Pondelok 8:00 - 11:30 12:00 - 15:30
Streda 8:00 - 11:30 12:00 - 16:00
Piatok 8:00 - 11:30 12:00 - 13:00

OBEDOVÁ PRESTÁVKA 11:30 - 12:00

22. marca 2017 - Svetový deň vody

Pri príležitosti   Svetového  dňa  vody,  vyhláseného  OSN  každoročne  na  22. marca, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave oznamuje všetkým záujemcom z radov občanov okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec, že dňa 

  22. marca 2017  

bude na požiadanie poskytnuté bezplatné odborné poradenstvo v oblasti  otázok o zdravotnej neškodnosti pitnej vody zo zdrojov využívaných na individuálne i hromadné zásobovanie pitnou vodou v regiónoch. 

 

Svetový deň vody - 2017           Výsledky DV 2017

 

Európsky týždeň BOZP

24.10-28.10 Európsky týždeň BOZP - Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie

Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s názvom "Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie" sa uskutoční v termíne od 24. do 28.

októbra 2016. Cieľom je pripojiť sa k propagácii zdravého starnutia

Čítať ďalej...

22. Marec - Svetový deň vody

Pri príležitosti Svetového dňa vody, vyhláseného OSN každoročne na 22. marca, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave oznamuje všetkým záujemcom z radov občanov okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec, že dňa   21. marca 2016

bude na požiadanie poskytnuté bezplatné odborné poradenstvo v oblasti otázok o zdravotnej neškodnosti pitnej vody zo zdrojov využívaných na individuálne i hromadné zásobovanie pitnou vodou v regiónoch.
výsledky na www voda DV TT 2016.pdf

Čítať ďalej...