logo

IceTab1

IceTab1

IceTab1

IceTab1

IceTab2

IceTab2

  • IceTab1

    IceTab1

  • IceTab2

    IceTab2

Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom
v Trnave

 

Ulica Limbová 6053/6
917 02 Trnava

 

Stránkové dni

Pondelok 8:00 - 11:30 12:00 - 15:30
Streda 8:00 - 11:30 12:00 - 16:00
Piatok 8:00 - 11:30 12:00 - 13:00

OBEDOVÁ PRESTÁVKA 11:30 - 12:00

Vyzvi srdce k pohybu marec - jún 2019

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave sa spoločne s Kanceláriou Zdravé mesto Trnava zapojil do VIII. ročníka celonárodnej kampane „Vyzvi srdce k pohybu“, ktorá sa bude konať v termíne

                                                  od 25.marca do 16.júna 2019

Prečo sa  na Slovensku organizuje kampaň „Vyzvi srdce k pohybu“ ?

Mnohí dospelí ľudia v našej krajine vedú sedavý spôsob života. Nedostatok  pohybovej aktivity sa podieľa významnou mierou na zvyšovanie chorobnosti a úmrtnosti na chronické ochorenia, ako sú ateroskleróza so všetkými dôsledkami, nadváha a obezita, vysoký krvný tlak,  cukrovka 2. typu, funkčné poruchy a ochorenia pohybového  ústrojenstva a niektoré druhy rakoviny.

Cieľom kampane je povzbudiť formou súťaže čo najviac ľudí, aby zaradili do svojho voľného času každodenne aspoň 30 minút pohybových aktivít a žili zdravšie.

Plagat

Účastnícky list

Zrušenie zberného podúčtu od 1.1.2019

Od 1.1.2019 sa ruší Zberný podúčet pri úhrade správneho poplatku, teda nebude možná úhrada bezhotovostne - bankovým prevodom (Internet bankingom).

Platba je možná len na platobný predpis vystavený na úrade v Module správy poplatkov:

• v SW pokladni na úrade, a to v hotovosti
• cez mobilnú aplikáciu eKolok
• cez webovú aplikáciu eKolok - Virtuálny kiosk
• úhradou poštovým poukazom na pobočke Slovenskej pošty, a.s. (s cenou za poštový poukaz)