logo

IceTab1

IceTab1

IceTab1

IceTab1

IceTab2

IceTab2

  • IceTab1

    IceTab1

  • IceTab2

    IceTab2

Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom
v Trnave

 

Limbová 6
P.O. Box 1
917 09 TRNAVA 9

 

Stránkové dni

Pondelok 8:00 - 11:30 12:00 - 15:30
Streda 8:00 - 11:30 12:00 - 16:00
Piatok 8:00 - 11:30 12:00 - 13:00

OBEDOVÁ PRESTÁVKA 11:30 - 12:00

Kontroly nebalenej zmrzliny počas letnej sezóny 2019 v regióne RÚVZ Trnava

súvislosti s celoslovenskou kontrolou  dodržiavania bezpečnosti potravín - zmrzlinyprevádzkachs výrobou a predajom nebalenej zmrzliny počas celej letnej sezóny 2019boli na základe usmernenia a podľa plánu úradnej kontroly regióne RÚVZ Trnava (okresy Trnava, Hlohovec a Piešťany) vykonané kontroly v prevádzkach vyrábajúcich alebo predávajúcich zmrzlinu, vrátane odberu vzoriek vyrábanej alebo predávanej zmrzliny.

Čítať ďalej...

Informácia pre prevádzkovateľov bezobalových predajní potravín

V súvislosti s narastajúcim počtom žiadostí prevádzkovateľov potravinárskych podnikov, ktorí sa obracajú na Úrad verejného zdravotníctva SR so žiadosťami o usmernenie, resp. povolenie predaja rôznych nebalených potravín (napr. nápoje, orechy, oleje, cukor, múka, cestoviny) do obalov, ktoré poskytuje samotná predajňa, ako aj do zákazníkom prinesených obalov, tzv. „bezobalové predajne“, ÚVZ SR uvádza nasledovné:

Čítať ďalej...

Vyzvi srdce k pohybu marec - jún 2019

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave sa spoločne s Kanceláriou Zdravé mesto Trnava zapojil do VIII. ročníka celonárodnej kampane „Vyzvi srdce k pohybu“, ktorá sa bude konať v termíne

                                                  od 25.marca do 16.júna 2019

Prečo sa  na Slovensku organizuje kampaň „Vyzvi srdce k pohybu“ ?

Mnohí dospelí ľudia v našej krajine vedú sedavý spôsob života. Nedostatok  pohybovej aktivity sa podieľa významnou mierou na zvyšovanie chorobnosti a úmrtnosti na chronické ochorenia, ako sú ateroskleróza so všetkými dôsledkami, nadváha a obezita, vysoký krvný tlak,  cukrovka 2. typu, funkčné poruchy a ochorenia pohybového  ústrojenstva a niektoré druhy rakoviny.

Cieľom kampane je povzbudiť formou súťaže čo najviac ľudí, aby zaradili do svojho voľného času každodenne aspoň 30 minút pohybových aktivít a žili zdravšie.

Plagat

Účastnícky list