logo

IceTab1

IceTab1

IceTab1

IceTab1

IceTab2

IceTab2

  • IceTab1

    IceTab1

  • IceTab2

    IceTab2

Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom
v Trnave

 

Ulica Limbová 6053/6
917 02 Trnava

 

Stránkové dni

Pondelok 8:00 - 11:30 12:00 - 15:30
Streda 8:00 - 11:30 12:00 - 16:00
Piatok 8:00 - 11:30 12:00 - 13:00

OBEDOVÁ PRESTÁVKA 11:30 - 12:00

Zmluvy platné a účinné k 9.7.2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. Polroku 2010

Číslo zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
69/2010 DOXX-strav.lístky pdfKúpna zmluva č. 09K000084 - stravné lístky 11880 11880 MZ SR RÚVZ Trnava 1.9.2010 31.12.2010 náklady sú predpokladané
17/2010 Vaša stravovacia spol. s r.o. pdfKúpna zmluva - stravné lístky 15066 7533 MZ SR RÚVZ Trnava 11.2.2010 31.8.2010  
69/2010 DOXX-strav. lístky pdfKúpna zmluva č. 10K000075 - stravné lístky 10800   MZ SR RÚVZ Trnava 1.5.2011 31.8.2011  
17/2010 Vaša Slovensko,s.r.o pdfKúpna zmluva - stravné lístky 10800   MZ SR RÚVZ Trnava 1.9.2011 31.12.2011  
17/2010 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. pdfKúpna zmluva - stravné lístky 10800   MZ SR RÚVZ Trnava 1.1.2011 30.4..2011