logo

IceTab1

IceTab1

IceTab1

IceTab1

IceTab2

IceTab2

  • IceTab1

    IceTab1

  • IceTab2

    IceTab2

Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom
v Trnave

 

Limbová 6
P.O. Box 1
917 09 TRNAVA 9

 

 

Konzultácie a poradenstvo

Počas stránkových hodín odborní pracovníci RÚVZ poskytujú konzultácie a poradenstvo pre podnikateľské subjekty a verejnosť v rámci našej pôsobnosti.

Tel. číslo: 033 / 55 12 861

Kontaktné údaje odborov RÚVZ Trnava