logo

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave pracovisko Halenárska 23 917 09 TRNAVA 9

Oddelenie podpory zdravia
Vedúca oddelenia Mgr. Andrea Šimorová tel.: 033/55 31 133

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

  Mgr. Lucia Nosková

Janka Jakubeková

Ivana Martinková

Zuzana Gulášová

033/55 11 596

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Odbor objektivizácie a hodnotenia faktorov prostredia
Vedúci odboru ing. Jiří Janošek tel.: 033/55 05 041

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Oblasť fyzikálnych
a chemických faktorov
Ing. Ida Ladániová

Ing. Eva Vasilečková

Katarína Urbancová

Mária Bocánová

033/55 33  475

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Oblasť chemických
a fyzikálnych analýz
Ing. Ľubica Pecháčková

Mária Bottová

Oľga Petrušková

Dagmar Hrehušová

Jana Škodová

Mgr. Katarína Bugárová

Eva Bábiková

Beáta Zambojová

tel.:033/55 05 039 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

tel.: 55 11 842

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Oblasť mikrobiológie
životného prostredia
MUDr. Magdaléna Jablonická

Margita Šteigerová

Etela Forrová

Alena Javorová

Oľga Trníková

Viera Miklošovičová

Janka Ondrušová

Blanka Schifferová

Iveta Dekanová

RNDr. Hana Rajnáková

Mgr. Beáta Baková

tel.: 033/55 11 088

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

tel.: 033/55 11 475

tel.: 033/55 11 842

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave Limbová 6 P.O. Box 1 917 09 TRNAVA 9

Regionálna hygienička a vedúca služobného úradu:

MUDr. Ľubica Kollárová tel.: 033/53 48 051 , e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

v čase neprítomnosti na pracovisku ju zastupuje:

MUDr. Anna Sedláčková tel.: 033/59 36 976 e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Útvar regionálneho hygienika  
Asistentka regionálnej hygieničky Sylvia Kučerová tel.: 033/53 48 051

fax: 033/53 48 053

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Právnik Mgr. Petronela Radosová

JUDr. Alojz Markech

033/5354 674

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Vnútorná kontrola, registratúra Ing. Eleonóra Maričáková 033/5354 674

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Podateňa Marta Košťálová Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Gabriela Hisirová

 

Odbor ekonomiky a ľudských zdrojov
Vedúca odboru Ing. Elena Mišová 033/53 54 672, 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Oblasť ľudských zdrojov Helena Kotlánová

Beáta Štrbíková

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Oblasť rozpočtu, štátnej pokladnice, verejného obstarávania, účtovníctva Miroslava Dubovská

Darina Schönová

Ľubica Kráľovičová

033/53 54 673

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Prevádzkovo-technická oblasť Ľubomír Halada

Karol Krajčovič

Radmila Bunčeková

Elena Sabová

Mária Hincová

 

 

Odbor hygieny životného prostredia
Vedúci odboru Mgr. Tomáš Hauko Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  RNDr. Jana Fašiangová

RNDr. Helena Karperová

RNDr. Tamara Lehotová

033/53 54 596

 

Odbor hygieny výživy
Vedúca odboru MUDr. Anna Sedláčková 033/59 36 976

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Pracovníci
odboru 

 

Mária Dědová

Mária Kocianová

Elena Stranovská

Mgr. Katarína Paulíková

Mgr. Elvíra Jankovičová

Mgr. Jana Brestovanská

 033/5936976

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Oddelenie hygieny detí a mládeže
Vedúca odboru RNDr. Lucia Ivanovičová, t. č. MD

zast. MUDr. Anna Sedláčková

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

  Andrea Hudecová

Mgr. Martina Meszárosová t.č. MD
Mgr. Silvia Štefánková

033/59 36 960

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Odbor preventívneho pracovného lekárstva
Vedúca odboru

Ing. Viera Hercegová

033/5936981

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

  PhDr. Ivana Voleková

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

  Mgr. Beáta Marušíková

PhDr. Renáta Šantavá

Ľubica Nádašská

Eva Radosová

Zuzana Havlíková

 

 

Odbor epidemiológie
Vedúca odboru

MUDr. Miriam Ondicová

tel.:033/53 54 594

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Oblasť infekčnej epidemiológie

  

MUDr. Dagmar Kollárová

tel.: 033/53 54 595

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

  Mária Habalová

Korina Šátková

Iveta Hučková

033/55 16 731

Oblasť nozokomiálnych nákaz a sterilizácie
  PhDr. Mária Marková t. č. MD  
  Mgr. Daniela Tummolo

Renáta Lehotová

Katarína Miháliková

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.