logo

IceTab1

IceTab1

IceTab1

IceTab1

IceTab2

IceTab2

  • IceTab1

    IceTab1

  • IceTab2

    IceTab2

Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom
v Trnave

 

Limbová 6
P.O. Box 1
917 09 TRNAVA 9

 

Stránkové dni

Pondelok 8:00 - 11:30 12:00 - 15:30
Streda 8:00 - 11:30 12:00 - 16:00
Piatok 8:00 - 11:30 12:00 - 13:00

OBEDOVÁ PRESTÁVKA 11:30 - 12:00

OZNAM

Odporúčanie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave (RÚVZ Trnava).

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave odporúča všetkým klientom a návštevníkom úradu aby zvážili svoju návštevu na RÚVZ Trnava, Limbova č. 6 / Halenárska č. 23, Trnava  a komunikovali s pracovníkmi úradu predovšetkým telefonicky alebo emailom. V prípade nevyhnutnosti osobnej konzultácie s pracovníkom RÚVZ Trnava je potrebné si návštevu vopred dohodnúť.

Svetový deň pohybom ku zdraviu 2022

 

Pohyb ako prevencia

Vzhľadom na stúpajúce počty obyvateľov s nedostatkom pohybovej aktivity chceme zamerať zvýšenú pozornosť na ovplyvňovanie rizikového správania občanov a vylúčenie rizikových faktorov , prispieť k zvýšeniu zdravotného uvedomenia a znížiť chorobnosť srdca a ciev.

 

Viac tu: Svetový_deň_pohybom_ku_zdraviu_2022.pdf

TS - Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

 

Ochrana zdravia pri práci - rizikové práce a choroby z povolania v SR

Pokračujúca pandémia ochorenia COVID-19 vplývala v roku 2021 aj na počet rizikových prác a výskyt chorôb z povolania v SR. Významne oproti predchádzajúcemu obdobiu vzrástol počet zamestnancov vykonávajúcich rizikovú prácu v odvetví zdravotníctva a sociálnej pomoci. Sledujeme najmä relatívne vysoký nárast počtu zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce s expozíciou biologickým faktorom a tiež nárast počtu zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové práce s psychickou pracovnou záťažou. Rizikové práce spôsobené zvýšenou psychickou pracovnou záťažou sú typické najmä pre odvetvia zdravotníctva, sociálnej pomoci a školstva, v ktorých je zároveň zamestnaný aj najväčší podiel žien.

 

Viac tuTS_Svetovy_den_BOZP.pdf

Odporúčania hlavného hygienika SR pre prevádzky a hromadné podujatia

 

Zrušenie plošných obmedzení prevádzok a hromadných podujatí v praxi znamená, že za ochranu vlastného zdravia a zdravia svojich najbližších musí prevziať zodpovednosť každý jeden z nás. Okrem zaočkovania sa proti COVID-19 (vrátane dôležitej posilňujúcej dávky) a povinného nosenia respirátora v rizikových situáciách preto naďalej odporúčame priebežne dodržiavať aj vybrané postupy, ktoré boli dlhodobo súčasťou stratégie prevencie šírenia nákazy v každodennom živote.

 

Početné opatrenia, ktoré sa nachádzali vo vyhláškach ÚVZ SR, už od istého času nie sú povinné. V čase, kedy však stále pretrvávajú vysoké denné prírastky nových prípadov ochorenia, má ich dodržiavanie naďalej význam, a preto ich Úrad verejného zdravotníctva SR zapracoval do odporúčaní hlavného hygienika SR.

Zvýšený hygienický štandard je totiž relatívne jednoduchou cestou, ako znižovať riziko nákazy a šírenia ochorenia COVID-19, ako aj iných respiračných infekcií. Jednotlivé postupy majú odporúčací charakter a pomôžu znižovať riziko infekcie v špecifických situáciách či prevádzkach.

 

Viac k odporúčaniam tu :  Odporúčania_hlavného_hygienika_SR_pre_prevádzky_a_hromadné_podujatia.pdf

 

 

 

Svetový deň zdravia 2022 - „Naša planéta, naše zdravie“

Klimatická kríza je aj krízou zdravia. Upozorňuje na to Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v rámci tohtoročného Svetového dňa zdravia, 7. apríla 2022. WHO odhaduje, že environmentálne príčiny ročne pripravia o život 13 miliónov ľudí na svete.

 

TS_Svetový_deň_zdravia_2022.pdf

Aktuálne znenie vyhlášok UVZ SR a RÚVZ TT ohľadne COVID-19

Z roku 2022 :

Streda, 20. Apríl 2022, 16:31

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___33.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___32.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___31.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___29.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___28.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___27.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___26.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___25.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___24.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___22.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___21.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___20.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___19.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___18.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___17.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___16.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___15.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___14.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___13.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___12.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___11.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___10.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___7.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___6.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___5.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___4.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___3.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___2.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___1.pdf

Z roku 2021 :

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___312.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___311.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___310.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___309.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___307.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___306.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___301.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___296.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___290.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___289.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___271.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___268.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___264.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___263.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___262.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___261.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___260.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___259.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___258.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___257.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___256.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___255.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___254.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___253.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___252.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___250.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___247.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___244.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___242_redakcne_oznamenie.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___241.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___240.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___239.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___238.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___237.pdf

Vyhláška_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19___236.pdf

Vyhlášky_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19_čiastka_234_2021.pdf

Vyhlášky_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19_čiastka_233_2021.pdf

Vyhlášky_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19_čiastka_231_2021.pdf

Vyhlášky_UVZ_SR_ohľadne_COVID-19_čiastka_227_2021.pdf

Vyhlášky UVZ SR ohľadne COVID-19 (čiastka 226/2021)

Vyhlášky UVZ SR ohľadne COVID-19 (čiastka 223/2021)

Vyhlášky UVZ SR ohľadne COVID-19 (čiastka 219/2021)

Vyhlášky UVZ SR ohľadne COVID-19 (čiastka 218/2021)

Vyhlášky UVZ SR ohľadne COVID-19 (čiastka 217/2021)

Vyhlášky UVZ SR ohľadne COVID-19 (čiastka 216/2021)

Vyhlášky UVZ SR ohľadne COVID-19 (čiastka 212/2021)

Čítať ďalej...

Svetový deň Alzheimerovej choroby - 21. september

Pondelok, 20. september 2021 09:12

Svetový deň Alzheimerovej choroby je medzinárodná kampaň zameraná na upozorňovanie na problémy, ktorým čelia ľudia postihnutí demenciou. Zároveň je tento deň príležitosťou na zvýšenie povedomia o prevencii a podpore kognitívneho zdravia v zmysle oddialenia znižovania úrovne poznávacích procesov v dôsledku starnutia či neurodegeneratívnych procesov.

Poruchy pamäti sú časté v starobe, ale môžu sa vyskytovať už od stredného veku. Staroba je prirodzenou etapou ľudského života. Demencia je naproti tomu choroba, ktorá k normálnemu starnutiu nepatrí.

Najčastejšou formou demencie je Alzheimerova choroba. Podľa štatistík je v súčasnosti na svete 46,8 miliónov ľudí postihnutých demenciou Alzheimerovho typu, pričom každoročný prírastok je 4 a pol milióna nových prípadov. Počet pacientov na Slovensku sa odhaduje na 50 000 pacientov s Alzheimerovou chorobou a príbuznými ochoreniami. Presné číslo nie je známe, nakoľko zatiaľ nebola uskutočnená adekvátna epidemiologická štúdia.

Doteraz pripadal Svetový deň Alzheimerovej choroby každoročne na 21.

septembra. Kvôli globálnemu nárastu počtu postihnutých patrí tomuto ochoreniu a postihnutým na celom svete celý mesiac september.

 

Zaujímavosti_o_mozgu.pdf

Desatoro_pre_mozog.pdf

Alzheimerova_choroba.pdf

Ponuka_cvičení_pre_mozog.pdf

Kúpacia sezóna 2021 - stav kúpalísk

Piatok, 10. september 2021 09:14

V kúpacej sezóne v roku 2021 v okrese Trnava, Piešťany a Hlohovec nie sú v prevádzke žiadne prírodné lokality, resp. doteraz kontrolované kúpacie oblasti nemajú prevádzkovateľa a neboli vyhlásené za kúpacie oblasti.

Z doteraz kontrolovaných a schválených kúpalísk boli všetky po hygienickej stránke vyhovujúce a sú pripravené k začiatku prevádzky kúpacej sezóny 2021. RÚVZ Trnava okrem sledovania kvality vody na kúpanie počas sezóny kontroluje aj hygienický režim prevádzky kúpalísk (stav bazénov, čistota areálov, dodržiavanie prevádzkového poriadku a ďalšie skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť zdravie rekreantov a kvalitu rekreácie).

-- 36. týždeň --

stav_kupalisk_tabulka_-_36._tyzden.pdf